Τηλεφωνήστε στο Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων στο 7000 9000 ή 99252626 ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο likokclub@cytanet.com.cy
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Λέσχης Κλασικών & Ιστορικών Οχημάτων Κύπρου (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) : likokclub.com