Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Εάν επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας, στείλτε το βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση: cyprusmotormuseum@cytanet.com.cy